La crisi també ha influït en el tipus de consultes que es fan als CITE. S’ha produït un descens de les que tenen a veure amb els permisos inicials de treball o el reagrupament de família. En canvi han augmentat les demandes d’informació sobre l’arrelament social i les renovacions de permisos de residència.
Des de Comissions es demana una reunió urgent de la comissió de seguiment del pacte nacional d’immigració per evitar que el tema de la immigració acabi sent una arma electoral.