estafa spoofing telèfon mòbil

(ACN / redacció) El 97 % dels consumidors continua rebent trucades brossa sense haver-ne donat el consentiment, segons un estudi de l’associació de consumidors FACUA. Les trucades comercials estan prohibides des de finals de juny d’aquest any, però, malgrat això, gairebé la totalitat d’enquestats assegura que n’ha seguit rebent.

Més de cinc trucades al mes

L’informe de FACUA també detalla que gairebé el 57 % dels enquestats ha rebut més de cinc trucades durant l’últim mes. També més de la meitat dels afectats per alguna trucada han sol·licitat expressament que no se’ls torni a molestar, però posteriorment n’han tornat a rebre.

Com denunciar aquesta pràctica

FACUA també destaca que només un 8,6 % dels enquestats sap com denunciar l'”spam” telefònic i un 1,5 % assegura haver-ho fet. L’associació demana a la ciutadania que denunciï aquestes pràctiques a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l’organisme encarregat de vigilar el compliment de la nova normativa. Segons explica, l’ens està començant a tramitar denúncies per relacionades amb la brossa telefònica.

L’incompliment de la llei es considera una infracció lleu que es pot sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.

La prohibició de fer trucades comercials va entrar en vigor a finals de juny i prohibeix fer trucades no desitjades amb finalitats comercials. La norma s’aplica quan les empreses truquen a les persones que tinguin un número fix o mòbil a Espanya. Es considera una excepció els casos en què la trucada respon a “interessos legítims”. També es considera lícit que una empresa amb qui l’usuari ha tingut una relació contractual faci trucades per oferir productes similars als contractats.