(ACN/Redacció) El 84 % dels catalans considera el sensellarisme com un problema greu i prioritari a resoldre. Així es desprèn d’una enquesta que Arrels Fundació ha dut a terme a 11 grans ciutats de Catalunya, amb poblacions superiors a 100.000 habitants. L’estudi també indica que tres de cada quatre persones estan d’acord que haver de dormir al ras vulnera el dret a l’habitatge i gairebé un 70 % considera que cal reservar un percentatge suficient d’habitatge públic per a aquells que han viscut al carrer. Amb tot, també mostra que un 41 % dels enquestats mai saluda aquests ciutadans i que la majoria evita parlar-hi (un 12 % sempre i un 53 % algunes vegades). A més, el 44 % admet que li molesta que li demanin diners o ajuda.

Les dades recollides mostren un suport social majoritari a impulsar mesures per ajudar aquest col·lectiu. Aquesta voluntat és lleugerament superior a la ciutat de Barcelona que al conjunt de Catalunya. “Només el 18 % de la població considera que l’atenció que es dona a les persones sense llar a la seva ciutat sigui suficient, això mostra que hi ha un consens clar que no s’està fent prou”, afirma Ferran Busquets, director d’Arrels.

Menys conscienciació entre els joves 

Les dades recollides a l’enquesta revelen que els joves també mostren preocupació pel sensellarisme, però de manera menys majoritària. El 69 % dels qui tenen entre 18 i 24 anys consideren que és un problema greu a resoldre de manera prioritària i el 57 %, que cal reservar-los un percentatge suficient d’habitatge.

A més, gran part d’aquest segment de la població opina que les mateixes persones sense llar tenen la responsabilitat de resoldre la seva situació. El 36 % pensa que els propis individus són un dels tres agents amb més responsabilitat i també les seves famílies (el 27 %). Així mateix, donen menys responsabilitat a les administracions públiques. Les persones més joves són també les que més es voldrien implicar en alguna de les accions que proposa Arrels, el 73 % respecte al 70 % de població en general.