Un dels objectius principals és recuperar els valors fundacionals de l'entitat, com l'excel·lència, el compromís social o la catalanitat. Per tirar-lo endavant, però, hauran de buscar fonts de finançament que podrien passar per buscar nous mecenes, portar més públic a les sales o potenciar les visites guiades. Pel que fa a l'organització, deixarà d'haver-hi quatre entitats independents. L'Orfeó, el Cor de Cambra i el Consorci del Palau s'integraran a la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música.

Mentre continua pendent del judici pel cas Millet, el Palau de la Música continua la seva tasca. Avui s’ha presentat el seu primer pla estratègic. El document defineix els objectius culturals i de programació de l’entitat però també en preveu una restructuració des del punt de vista de l’organitzacó i la gestió.

L’Orfeó Català, el Cor de Cambra i el Consorci del Palau deixaran de funcionar com a entitats independents i s’integraran a la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música. D’aquesta manera, la direcció recaurà sobre una única persona, que podrà gestionar els recursos amb més efectivitat. També s’espera que la unificació dels quatre estaments permeti una gestió més coherent i transparent. Per la nova direcció del Palau, és una manera de prevenir casos d’espoli com el que es va produir amb Millet i Montull. La reforma es faria efectiva l’1 de gener de 2012.

Aquest dijous el director general del Palau de la Música, Joan Oller, acompanyat de la presidenta de l’entitat, Mariona Carulla, ha donat a conèixer les línies generals del Pla. Es tracta de la primera planificació que es desenvolupa en els 120 anys d’història del Palau, i amb ell es pretenen recuperar els valors fundacionals de l’Orfeó Català.

Des de fa uns dies i durant les properes setmanes, el projecte es debatrà i es tractarà amb els socis, que podran fer-hi aportacions així com els cantors, els membres del patronat i del consorci. Abans de final d’any, es convocarà una reunió entre els membres del Consorci i de la Fundació per tractar sobre ‘assupte. També està previst organitzar una assemblea perquè els socis de l’Orfeó votin el document.

El text preveu que el Consorci retorni la gestió del Palau a l’Orfeó, transfereixi els seus treballadors a la Fundació i quedi per al rescabalament de les quantitats econòmiques que hagin d’aportar els antics gestors del Palau, encapçalats per Fèlix Millet. En aquest sentit, Joan oller ha reconegut que probablement no hi haurà cap rescabalament fins que no hi hagi una sentència ferma. Però fins que el jutge dicti sentència podrien passar anys sense que el Palau no recuperi el patrimoni espoliat.

Pel que fa a la vessant estrictament cultural del Palau, es vol augmentar un 20% el finançament que aporten els patrocinadors, incrementar un altre 20% per taquilles i un 16% en subvencions. Amb aquests diners s’incrementarà entre el 18% i el 30% la programació pròpia, amb coproduccions i concerts destinats a públics específics.