Una enquesta elaborada pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha mostrat que el 25% dels treballadors de la cultura a Catalunya rep menys de 6.000 euros bruts l’any. Les dades, extretes de les respostes de 1.038 professionals, mostren la precarietat del sector. L’enquesta està destinada a preparar el futur Estatut de l’Artista.

L’enquesta també mostra que només el 16% dels professionals de la cultura cobren més de 25.000 euros bruts anuals i d’aquestes dades es desprèn  que un de cada sis pot viure de la professió que exerceix sense haver de dedicar-se a activitats complementàries.

El president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA), Carles Duarte, ha presentat aquestes dades en la Comissió de Cultura del Parlament, en què ha expressat que el sector “està en una situació molt precària”. Duarte, a més, ha criticat els ajustos del Govern espanyol i del català en els pressupostos dedicats a equipaments culturals, i ha afegit que la cultura ha quedat “seriosament debilitada per la crisi”.

L’IVA cultural també ha estat tema de debat a la Comissió de Cultura, l’impacte del qual ha estat qualificat per Carles Duarte de “sagnant”. Una de les conseqüències de la pujada d’aquest impost ha estat l’augment de les transaccions i els pagaments en negre.

El president del CONCA ha explicat que l’enquesta ha de servir per a preparar l’Estatut de l’Artista, previst per a finals d’aquest any, que inclourà propostes de modificacions legislatives sobre temes tributaris, fiscals i laborals per al sector.