De moment, només podem esbrinar les dimensions de la insfraestructura que ocupa cada Nadal la plaça de Sant Jaume. Pel que fa a la temàtica i l’estil del pessebre d’enguany, encara no se sap res, només que serà molt sostenible. Sortirem de dubtes el pròxim 2 de desembre quan s’inauguri la instal·lació.