Aquest carrer del segle XIII, un dels més antics de Barcelona, necessita un rentat de cara. I això és el que s'ha proposat fer el FAD mitjançant un concurs d'idees. Tot va néixer arran d'un estudi que mostrava els punts negres urbanístics del districte de Ciutat Vella. Del document, se'n van escollir 10 racons del barri que necessitaven ser rescatats de l'oblit. Aquest carreró va ser un dels projectes guanyadors de la primera edició. Aquest any es presenten 10 projectes a diferents districtes de la ciutat. El fet que Racons sigui un concurs obert a tothom facilita que els mateixos veïns s'impliquin en la transformació del barri. Per cert, aquestes han estat les propostes seleccionades pel FAD per transformar l'antic carrer del Malnom.