El Flic és una trobada professional que reflexiona sobre el nou paradigma de la literatura infantil i juvenil i les possibilitats que ofereixen els mitjans digitals a la creació literària.

La gran novetat d’enguany és la Fira de la Il·lustració, amb 40 il·lustradors seleccionats per Pencil Ilustradores, que és la primera agència estatal que representa aquest tipus de creadors. Aquesta fira és de lliure accés. El Mercat de l’Edició, en canvi, està orientat als professionals, i hi ha convidats editors de tot el món.