“Modernitat de Gabriel Casas i Galobardes” aplega un centenar de fotografies reproduïdes en gran format, a més d’alguns objectes que ajuden a contextualitzar històricament les imatges. Casas i Galobardes (1892-1973) va començar com a fotògraf esportiu a ‘Foto Sport’, en un moment en què l’esport és una gran novetat com a espectacle.

Va ser clau en el setmanari ‘Imatges’, revista innovadora lligada a les tendències europees del moment. “Tractava aspectes poc coneguts, més enllà de la notícia: com funciona un hotel per dins, què fa Josephine Baker quan arriba a Barcelona…. Demanava un tipus de fotògraf més de reportatge”, comenta Julià Guillamon, comissari de l’exposició. Casas va publicar a diversos mitjans, com l‘Opinió’ o ‘La Humanitat’. Després de la Guerra Civil va ser inhabilitat com a periodista i va haver de treballar en publicitat i fotografia industrial.

Fotògraf dels esports, la velocitat i els espectacles

La mostra s’estructura en diversos àmbits que exemplifiquen la modernitat del títol i prenen el pols a la Barcelona que va del 1929 a la Guerra Civil: els ídols de l’esport, la velocitat, la ciutat com a espectacle, el music-hall, els periodistes com a herois del moment, les transformacions urbanístiques, els inicis del fenomen turístic o el barri Xino.

Rètols de neó de La Criolla i de cal Sagristà, al carrer del Cid

La mostra, produïda per la Fundació Palau i Fabra, ha estat patrocinada per Núria Casas i Formiguera, filla del fotògraf, i amb la col·laboració de l’Arxiu Nacional de Catalunya.