Com si es tractés d'un equip de metges, els professionals del centre analitzen les peces per determinar-ne l'estat. Després, si cal, les sotmeten al procés de restauració. Una feina que al llarg d'aquests anys ha anat evolucionant. MAITE TONEU, conservadora restauradora de pintura sobre tela "Actualment el que s'intenta és respectar al màxim tots els elements de les obres... L'objectiu final és condicionar l'obra, estabilitzar-la per fer-la el màxim duradora en el temps i deixant-hi la mínima empremta del restaurador." D'aquesta manera les intervencions són cada cop més minimalistes i curoses. PEP PARET, responsable d'escultura i pintura sobre fusta del CRBMC "En aquest Crist, el que estem eliminant és una capa superficial de pols, de greix, de matèria adherida a la capa pictòrica; per tant estem treballant sempre amb una doble seguretat, seguretat per a la peça i seguretat per al restaurador perquè són productes menys tòxics." La feina mai no acaba perquè el patrimoni està constantment sotmès al pas del temps. Però és molt el camí que ha recorregut el centre des de la seva inauguració, l'any 81. ÀNGELS SOLER, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya "Fa 30 anys al país no hi havia pràcticament ningú que pogués atendre l'estat lamentable en què es trobava el nostre patrimoni. S'ha pogut actuar sobre tot aquest patrimoni, se n'ha pogut aturar el procés de degradació i això és una cosa que si no hagués estat per aquests 30 anys d'haver-hi una política ferma a conservar i restaurar no s'hauria pogut fer." Des del centre aposten per seguir investigant amb l'objectiu de millorar les tècniques de conservació. Però també volen donar a conèixer la seva feina per conscienciar de la importància de tenir una bona cura del patrimoni.