Andreu Martín és tota una referència del gènere al nostre país. Un home polifacètic que en les seves novel·les ha creat personatges que s’han convertit en icones del gènere de detectius, com Flanagan i Esquius. Aquest divendres acaba la setmana BCNegra dedicada a la literatura policíaca.