Torre Baró s’ha sent orgullós del seu passat. Diversos veïns recorden el que han assolit.