Els veïns de la Bordeta es queixen de la neteja, de les pujades dels carrers, dels pipicans,… Però la gran preocupació de la Brigitta és trobar el Miquel!