Anna Moreno-Alcázar, doctora en psiquiatria i psicologia clínica al Parc Salut Mar, explica què passa quan l’estrès és sostingut.