Brigitta Lamoure sondeja els veïns per veure quina percepció tenen del món laboral actual.