La ciència fa possible escenes surrealistes com aquest experiment al Centre d'Art Santa Mònica, amb plantes que viuen sense terra. Aquest és un dels continguts que es poden trobar a la plataforma digital Global Talent. Per poder donar a conèixer la investigació que es fa a casa nostra, però també la de fora, compta amb una redacció de periodistes especialitzats i, a més, amb corresponsals a diferents ciutats del món. XAVIER PUJOL, director de Global Talent "Moltes universitats tenen investigadors distribuïts arreu del món, sigui per una temporada o de forma col·laborativa, i això a nosaltres ens dóna motes opcions de publicar treballs o divulgacions que vinguin arreu del món. Això és el que perseguim, que sigui una pàgina tal com diu el seu nom, el més global com sigui possible." Després d'analitzar més de 200 mitjans científics, s'ha creat aquest portal web que és pioner en el tractament de la informació científica. Global Talent recull l'esperit divulgador de la ciència del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, ja que ha creat una xarxa d'enllaços amb el món investigador. D'aquesta manera es divulga el treball de més de 40 centres de recerca, a nivell universitari, d'hospitals i d'empresa.