JOSEP MARTÍN COMÍN, cap de Medicina Nuclear Hospital de Bellvitge: "Necessitem avançar i tenim més, perquè evidentment la feina d'un hospital universitari no és només la pràctica quotidiana. Per poder avançar hem de fer docència, fer recerca i per aquesta part ens faltarien més equips. Per l'assistència clínica jo crec que esta disponible per tothom que ho necessita"

La medicina nuclear és una especialitat que fa servir productes radioactius per al tractament de malalties com tumors o cardiopaties, sense provocar riscos als pacients. També utilitza màquines com aquesta per fer un diagnòstic d’imatge precís.
A Espanya hi ha prop de 140 equips. Els experts creuen que són suficients per atendre els pacients que ho necessiten, però que encara caldrien més per avançar en la investigació.