Aquest és un nou dispositiu de lectura intel·ligent que permet llegir el consum d'aigua, llum o gas de forma automàtica i a distància, gràcies a un transmissor de ràdio que porta incorporat. JAVIER GÓMEZ, director general de Wimet Wireless "Cada vez que va dando vueltas la ruedecita, esto recoge la información: una vuelta, una vuelta... son tantos litros, lo calcula y periódicamente envía esa información hacia el ordenador". La comunicació és bidireccional, de forma que la companyia pot enviar ordres al dispositiu. JAVIER GÓMEZ, director general de Wimet Wireless "Si hay una fuga, automáticamente se podría detectar y generar un comando aquí hasta el contador que activara una válvula de corte y cortase esa salida de gas que puede provocar una explosión. Tú puedes mandarle una información al contador y decirle 'quiero una lectura ahora en este momento de lo que estás consumiendo'". Aquesta forma de lectura del consum també podria ajudar a que les empreses fixin tarifes molt més ajustades al consum.

Els comptadors intel·ligents es comuniquen en temps real amb la companyia de la llum, l’aigua o el gas. Això facilita més dades sobre el tipus de consum de l’abonat i també permetria, per exemple, tallar el subministrament de forma automàtica en cas de fuita. Una companyia barcelonina ha creat el dispositiu per convertir en intel·ligent un comptador tradicional.