Kopen és un servei en línia que permet dissenyar i publicar tota mena d’informació de forma que sigui accessible des de qualsevol dispositiu: ordinadors portàtils o de sobretaula, tablet PC, “netbook”, agendes de mà, Blackberry, iPhone, Windows Phones… Aquesta solució tecnològica permet crear catàlegs, presentacions educatives o formularis en línia sense necessitat de programar cadascun dels sistemes en què es vulgui mostrar la informació. Això és possible perquè, al dispositiu que mostra el contingut interactiu, només s’instal·la un senzill programa visionador: tota la informació i el disseny amb què ha de ser mostrada en la pantalla de la mida que sigui es guarda a Internet en bases de dades XML degudament protegides. És el que es coneix com a “cloud computing”.

La solució Kopen és un servei per a empreses i administracions públiques de Kinetical, una companyia tecnològica nascuda l’any 2002 al viver d’empreses de Barcelona Activa. Ara té 15 treballadors i, des de la seva seu al Parc Tecnològic Barcelona Nord, planeja expandir-se a França i el Regne Unit.