El barceloní Jordi Monés ha estat clau en la investigació del primer fàrmac aprovat capaç de frenar la ceguesa que provoca la DMAE (degeneració macular associada a l’edat). L’oftalmòleg i investigador d’àmbit internacional ha coliderat el desenvolupament d’aquest nou tractament.  

La DMAE provoca la mort progressiva de les cèl·lules de la retina i condueix a una pèrdua ràpida de la visió fins a la ceguesa. Sorgeix cap als 50 anys i afecta una de cada quatre persones a partir dels 80 anys. Fins ara, aquesta malaltia no es podia combatre.

Dos fàrmacs que arribaran a Europa a finals d’any

La investigació de molts anys, coliderada pel doctor Jordi Monés, ha fet un tomb i l’Administració d’Aliments i Fàrmacs (FDA) dels Estats Units ha aprovat un primer fàrmac que combat la progressió de la DMAE atròfica. A més, ja hi ha un altre tractament en camí que aviat s’aprovarà.

El tractament, conegut com a pegcetacoplan, i el proper que s’ha d’aprovar (avacincaptad pegol) eviten la formació de les proteïnes inflamatòries i diversos elements que ataquen les membranes. Tots dos fàrmacs arribaran a Europa a finals d’aquest mateix any.

Un oftalmòleg que va ser directiu del FC Barcelona

La figura del doctor Monés ha estat clau en tota aquesta investigació. Des de fa 20 anys és el director de l’Institut de la Màcula i de la Barcelona Macula Foundation. Està especialitzat en la DMAE i és una personalitat de referència mundial en la comprensió de la malaltia i en la diferenciació entre els diferents tipus de DMAE. És professor de la Universitat de Utah i especialitzat en DMAE Disease Area Director a Perceive Biotherapeutics.

Com a anècdota, però gens menor, el Dr. Jordi Monés va ser directiu del FC Barcelona i va ser qui va liderar la campanya “Camp Nou sense fum”, va modernitzar els Serveis Mèdics i de Rendiment del club i va crear el Barça Innovation Hub.