(ACN/redacció) Barcelona forma part de les candidates a acollir l’Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial. És una de les 14 candidatures provinents de 14 comunitats autònomes que ha rebut el Ministeri de Política Territorial. L’admissió a tràmit dels candidats està condicionada al fet que la comissió consultiva pertinent verifiqui que reuneixen els requisits establerts.

L’Agència d’Intel·ligència Artificial serà l’encarregada de vetllar pel compliment de la regulació europea en aquesta matèria i gaudirà d’autonomia, independència, patrimoni propi i potestats administratives. Aquest ens pretén conscienciar sobre l’impacte d’aquesta matèria en la societat, per tal de generar confiança en un ecosistema “respectuós i garantista” en l’ús d’aquesta tecnologia, segons informa el Ministeri de Política Territorial en un comunicat.

En aquest sentit, l’agència té com a missió principal “minimitzar els riscos” de la intel·ligència artificial en camps com la seguretat, la intimitat i la salut de les persones, així com sobre la resta dels drets fonamentals.

La candidatura de Barcelona per ser la seu de la futura Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial es va aprovar en el darrer plenari de l’Ajuntament de Barcelona, el 28 d’octubre.

El 22@ demana a l’Ajuntament postular-se per ser seu de l’Agència Espanyola de Supervisió de la IA
El president de l’associació creu que és una oportunitat per “situar Barcelona en el nou mapa de la descentralització administrativa estatal”

L’Hospitalet es presenta per acollir l’Agència Espacial

Per la seva banda, l’Hospitalet de Llobregat és una de les 22 ciutats candidates a acollir l’Agència Espacial, que coordinarà les activitats i polítiques estatals sobre l’espai. L’Agència Espacial Espanyola també coordinarà la participació de l’Estat en programes internacionals d’aquest àmbit, que té ramificacions en el sector de les comunicacions, l’observació de la terra, la navegació, la seguretat, la lluita contra el canvi climàtic i el monitoratge de fenòmens com la sequera i els incendis.