La troballa es va fer a finals de l’any passat durant les obres d’obertura del carrer de la Diputació, entre Tarragona i Creu Coberta. Segons explica el Servei d’Arqueologia al seu web, a principis de novembre es va accedir a l’interior del dipòsit amb l’ajuda de la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra per fer-ne la primera documentació gràfica.

El dipòsit, que es trobava totalment buit, té una boca circular d’uns 70 centímetres de diàmetre i una fondària de sis metres. L’interior està revestit de rajoles de ceràmica amb motius geomètrics i ornamentals. Tant el mosaic com el dipòsit es troben en un bon estat de conservació. Tenint en compte la cronologia i el lloc on es va trobar, els especialistes creuen que podria estar relacionat amb l’Hostal Vell.

Per necessitats de l’obra i per evitar esfondraments, després de documentar la troballa, es va reblir i tapar el dipòsit.