El subdirector de ‘La Vanguardia’, Enric Sierra, i el consultor cultural Xavi Fina debaten com ha de ser la mobilitat a la ciutat en vehicles com la bicicleta o el patinet elèctric. Com s’han de regular? Han de poder anar per la vorera? Hi ha prou carrils bici? Els vehicles de mobilitat personal elèctrics poden ser una bona fórmula per a la mobilitat sostenible?