Cada cop hi ha menys joves que esperen amb candeletes fer els 18 anys per treure’s el carnet de conduir. Segons dades de la Direcció General de Trànsit, l’any 2022 hi va haver 256.946 joves d’entre 18 i 20 anys que van decidir treure’s la llicència B de conduir a Espanya, una xifra que representa un 7 % menys dels que ho havien fet 20 anys enrere: el 2002 van ser 277.116. La tendència decreixent pot explicar-se per la reducció de la natalitat, però també per una manca d’interès dels més joves a conduir un cotxe, sobretot els que viuen a la ciutat.

“Quan vaig fer els 18 no m’ho vaig plantejar”

“Mai he tingut interès a tenir el carnet perquè sempre he viscut en una zona molt ben comunicada i quan vaig fer els 18 anys no m’ho vaig ni plantejar. Tampoc vull assumir la despesa que significa treure’s el carnet i tenir cotxe”, explica un jove a les portes del Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Ara bé, no tothom té tan clar voler renunciar a “la llibertat de moure’s amb cotxe i no dependre dels altres perquè et portin”. Per als qui no són de Barcelona, no hi ha debat: “Visc a la Seu d’Urgell i quan vaig fer els 18 me’l vaig treure. Allà tothom ho fa”, explica un estudiant.

En províncies més rurals, més carnets de conduir entre els joves

Les diferències es constaten en analitzar les xifres de joves que es van treure el carnet l’any 2022 en relació amb la província d’Espanya on viuen. Així, podem veure que Barcelona i Madrid comparteixen la mateixa ràtio de joves de 18 a 20 anys que es van treure el carnet en relació amb la població total, mentre que províncies molt menys poblades, com Burgos, Sòria i Lleida, tenen ràtios més altes. És a dir, en províncies rurals on no hi ha nuclis de població grans, els joves es treuen abans el carnet perquè tenir cotxe es fa més necessari.

Àlex Requena, professor d’autoescola i membre de la Federació d’Autoescoles de Barcelona, confirma que han notat el descens de l’interès dels qui acaben d’arribar a la majoria d’edat, “però si no venen als 18, venen als 20 anys”, assegura. Un dels motius que retarden l’arribada a l’autoescola és, segons Requena, la manca de temps dels joves: “Molts prioritzen els estudis i treballar, i deixen per a més endavant treure’s el carnet”.