En Josep París ens impregna amb l’esperit de la revetlla de Sant Joan explicant-nos quines són les tradicions que tenen lloc un 23 de juny.