Ciència: Per què volen els avions?

Ara que moltes persones estan a punt de marxar de vacances, segur que moltes d’elles optaran per agafar un avió per arribar a les seves destinacions. La nostra col·laboradora científica, la Irene Lapuente, ens fa una classe magistral sobre els principis físics que fan possible que aquestes màquines s’enlairin: la tercera llei de Newton i els efectes Venturi i Coanda.