Material necessari:

· 19 pinces d’estendre la roba
· cola de contacte