Les esquerdes és el que amoïna els veïns. Per a ells, aquesta església representa la llavor de Vallvidrera i d'aquí la preocupació pel seu manteniment. De moment, però, només s'arreglarà part de la teulada per tal d'acabar amb les humitats de dues capelles laterals. JOSEP Mª RIERA, arquitecte del Bisbat de Barcelona "Hi ha una esquerda que està datada del 66 i per tant, aquesta església en 45 anys no s'ha mogut l'esquerda. I entenem que aquestes són esquerdes inicials d'assentament i, per tant, no té cap més perill." CISCO TOMÀS, veí de Vallvidrera "Aquesta església s'ha de conservar perquè és el punt de partida del poble de Vallvidrera. No podem abandonar-la, és una cosa que l'hem d'estimar, com a representació nostra." En l'actualitat una part de la rectoria està ocupada per una escola que deixarà les instal·lacions molt aviat. Els veïns es pregunten què passarà amb aquest espai quan marxin. SALVADOR FERRAN, veí de Vallvidrera "Vam proposar en tota aquesta banda d'aquí fer horts rurals i també que hi hagués uns masovers, una masoveria que dinamitzés tot aquest tema dels horts i cooperativisme." Les associacions de veïns ja han parlat amb el Bisbat, l'Ajuntament i el Consorci del Parc de Collserola per intentar recuperar l'esplendor d'aquest indret.

Després de més d’un mil·leni de la seva construcció, l’església de Santa Maria de Vallvidrera es resisteix a desaparèixer del mapa. En els últims anys ha patit un greu deteriorament que preocupa els veïns del barri. Demanen la recuperació tant del temple com del seu entorn.