Aquest juliol, 9 Barris Acull ofereix cursos gratuïts a immigrants com la Happy. Són quatre dies a la setmana i en grups reduïts. A les classes hi trobem gent de totes les nacionalitats. A banda d'ensenyar castellà, a les classes hi aprenen també una mica d'història de Nou Barris i com moure's pel districte.