Antoni Roca i Villaroya, líder veïnal del districte d’Horta-Guinardó, ha mort als 85 anys aquest diumenge, 22 d’octubre. Lampista i electricista de professió, Roca va iniciar un intens compromís polític en les comissions de barri al Guinardó. Des dels anys 70 havia desenvolupat de manera activa la seva militància de reivindicació veïnal a través de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó, de la qual va ser president durant diversos períodes.

Líder veïnal amb reconeixement popular i institucional

La seva trajectòria com a líder veïnal va fer que tant els veïns com les institucions li reconeguessin la feina i dedicació. Així el 2018 la seva figura va servir per ser un nou capgròs d’Horta-Guinardó juntament amb la Custòdia Moreno, també líder veïnal del Carmel. Antoni Roca es va distingir en la lluita per la consecució de millores urbanístiques i la revitalització de la cultura del Guinardó.

Pel que fa a la vessant institucional, va rebre la Medalla d’Honor de la Ciutat el 1998 pel seu compromís social i per la seva fonamental aportació al moviment veïnal d’Horta-Guinardó i a la millora dels barris del districte. El seu compromís polític el portà a formar part del PSUC i d’IC. Va guanyar el Premi Horta-Guinardó el 1990 per la promoció de la vida associativa i la participació ciutadana.