Aquesta antena propietat de Telefónica i Vodafone és un focus de conflicte. Està situada al Viver de Tres Pins, al bell mig de la muntanya de Montjuïc i molt a prop de tres escoles. En el Ple del districte de 2007, l'equip de govern va acordar que revisaria la llicència i buscaria un nou emplaçament per a l'aparell, però quatre anys més tard continua al mateix lloc. Només 25 metres separen l'antena de l'Escola Tres Pins. La van instal·lar ara fa quatre anys i des de llavors, l'AMPA ha lluitat per allunyar-la'n. El districte es va comprometre a buscar-hi una ubicació alternativa, la va trobar i els pares i mares van aprovar el projecte, però les operadores es neguen a moure-la. LARA TRUJILLO, AMPA Escola Tres Pins "Fins i tot l'antena està uns terrenys municipals. Les operadores no són ningú per dir si s'han de quedar a un lloc o no. És l'Ajuntament qui té la potestat per donar permís." Encara no se sap del cert quins són els efectes nocius de les radiacions, però en aquests casos la Unió Europea recomana aplicar el principi de precaució i demana que les antenes no estiguin a prop d'escoles i hospitals. De totes maneres, des del districte asseguren que l'antena només funciona durant el Congrés de Telefonia Mòbil. JOSEP FERRÁNDIZ, membre FAVB "Això porta molts diners però Barcelona és la ciutat amb més radiacions d'Europa. L'Ajuntament no hauria de passar la salut per davant dels diners." Per tot això, l'AMPA de l'Escola Tres Pins ha volgut prendre noves mesures. Fa dos anys va interposar una demanda contra l'Ajuntament, que va quedar aturada durant les negociacions, però després de confirmar que l'antena no es mouria han decidit reactivar el procés judicial. LARA TRUJILLO, AMPA Escola Tres Pins "Si tinguéssim la certesa que mai no funcionaria per un període d'una setmana a l'any ens plantejaríem alguna cosa, però mai no han dit que no la posarien en marxa." L'única prova que l'antena estava apagada era un sensor que ja no hi és, de manera que ara l'objectiu és perdre-la de vista.