De moment, la Generalitat ha dit que no pot donar una xifra i que estan calculant l’import de la reclamació. El que sí que han fet és qualificar aquest pas com a “important” perquè pot servir de referent per a la resta d’institucions i empreses afectades.