En aquest solar de la Travessera de Dalt es construiran els primers pisos protegits per a joves a Gràcia. Un acord urbanístic entre l'Obra Social 'La Caixa' i l'Ajuntament que permetrà que el Districte guanyi una escola bressol i 62 habitatges socials de lloguer per a joves i gent gran. Aquest espai que ocupava l'antiga escola Universitària d'Infermeria Santa Madrona, propietat de la Fundació La Caixa, se cedeix a l'Ajuntament per un termini de 52 anys. Durant aquest temps, l'entitat bancària podrà construir i gestionar els futurs habitatges. Després, els equipaments passaran a ser de titularitat municipal. JAIME LANASPA, director general de la Fundació La Caixa "Hi havia la conveniència de fer un nou projecte que dona respostes a necessitats actuals al barri de Gràcia: habitatge assequible i llar d'infants." El districte només ha pogut impulsar durant els últims anys una promoció de pisos per a gent gran a l'antiga sala Cibeles. La falta de sòl a Gràcia dificulta tirar endavant la construcció d'habitatge social. GUILLEM ESPRIU, regidor del districte de Gràcia "Segurament quan pensàvem en la ubicació de nou habitatge al nostre territori sempre dèiem que, al final, ho fariem soterrat per la dificultat d'introduir habitatge social. Segurament, tancarem el mandat amb 100 habitatges socials a Gràcia en un territori extremadament dens i compacte." Els pisos de lloguer tindran una superfície de 50 metres quadrats i el preu no superarà els 300 euros mensuals. Als baixos s'ubicarà una escola bressol municipal. LÍDIA BUSQUETS, veïna "Hi ha molta gent gran que no pot pagar els lloguers que es paguen ara. Els treuen dels llocs on estan perquè, aquí a Gràcia, també molta gent l'han fet fora per tira a terra les cases." FLORA BIOSCA, veïna "Hi ha molts pisos que estan tancats i altres pisos que ara podrien estar a la venda i ofertar-se amb un preu econòmic i arreglar-ho amb els promotors d'alguna forma i no veig la necessitat d'haver de reconstruir això i gastar diners per això." Les obres començaran després que l'Ajuntament aprovi la requalificació urbanística d'equipament privat a habitatge protegit. Està previst que sigui una realitat a finals de 2012.

L’immoble s’aixecarà en un solar propietat de la Fundació La Caixa on s’ubicava l’antiga Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona. L’acord estableix la cessió del terreny a l’Ajuntament per un termini de 52 anys. Després, els equipaments passaran a ser de titularitat municipal.

Aquesta és la primera promoció d’habitatge dotacional per a joves al districte de Gràcia i la segona per a gent gran, després que al febrer es posés la primera pedra dels 32 pisos que s’estan construit al solar de l’antiga sala de festes Cibeles.