Els professionals del centre són el mateix equip d’atenció primària (EAP) que exercia al CAP antic. L’equip està format bàsicament per metges de medicina familiar, personal d’infermeria, de treball social, d’odontologia i també personal d’atenció a la ciutadania. Tots aquests professionals segueixen oferint els serveis d’atenció primària que oferia l’altre centre, a més de voler millorar la comoditat dels pacients amb les noves instal·lacions.
Però hi ha una novetat. El trasllat al nou edifici permet la incorporació de noves especialitats mèdiques, ja que hi ha l’espai suficient per fer-ho. El conjunt de l’equip sanitari ofereix serveis d’atenció primària integral, amb activitats preventives i d’educació sanitària. A més, la nova estructura del centre també dóna la possiblitat de fer el seguiment de malalties cròniques i de programes d’atenció domiciliària.
En aquest nou centre, que ha costat al voltant de 3,2 milions d’euros, s’hi podran visitar unes 12.000 persones, la població de referència corresponent a l’àrea bàsica de salut (ABS) de Trinitat Vella.