Coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra el 14 de novembre, les farmàcies de Barcelona realitzaran durant dues setmanes diferents proves de glicèmia i tests per determinar el risc de tenir la malaltia. La iniciativa està enfocada als adults majors de 30 anys, ja que el 22 % de la població entre 30 i 60 anys té algun tipus d’alteració en el metabolisme de la glucosa, però el 77 % no n’és conscient, tal com assenyala el president de l’Associació Catalana de Diabetis, Albert Goday.

El funcionament serà el següent: quan un usuari arribi a la farmàcia se li proposarà respondre a algunes preguntes i tot seguit se li realitzarà una prova de glicèmia per calcular el seu risc de patir de diabetis. A continuació, se li demanarà que contesti dos qüestionaris breus que serviran per determinar el seu grau d’adhesió a la dieta mediterrània i a l’activitat física.

En la població sana, que els seus resultats estiguin dins dels paràmetres establerts, se li oferirà igualment consell farmacèutic per prevenir l’aparició de la diabetis. D’altra banda, segons explica el vicetresorer del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Guillermo Bagaria, si l’usuari presenta un alt risc de patir la malaltia, se’l derivarà a un centre sanitari perquè en facin la valoració.

Un cop finalitzada la campanya, la intenció és incorporar aquest protocol d’intervenció com a pràctica habitual de les farmàcies.