Han passat tres anys des que el Marroc i Catalunya van posar en marxa el Programa Catalunya Magrib, un projecte pioner a Europa que ofereix atenció i formació a nois i noies menors d’edat que marxen del nord d’Àfrica amb l’esperança de trobar feina.

Totes dues parts han valorat molt positivament la iniciativa i l’han renovada per un nou període de tres anys. La ministra de Desenvolupament Social, de la Família i de la Solidaritat del Marroc, Nouzha Skalli, i la Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Montserrat Capdevila, rubricaven divendres la continuïtat de l’acord amb el qual es volen reduir les situacions de risc en la infància marroquina.

Aquest dissabte, una delegació del Marroc ha visitat diversos centres de menors de la Generalitat de Catalunya, el Petit Coda i el Coda 2, a L’Hospitalet de Llobregat, i el Coda 1, situat al barri barceloní del Poble-sec. Aquests centres tutelats acullen menors que sovint busquen feina a casa nostra però sense uns estudis de base. El Programa Catalunya Magrib els garanteix una formació homologada pel Marroc, de manera que se’ls facilita la inserció laboral al país d’origen. “Es tracta que les mateixes oportunitats que tindrien aquí, les tinguin al Marroc”, ha precisat la secretària d’Infància i Adolescència de la Generalitat, Imma Pérez.

El centre de formació, cedit pel Govern marroquí, és a Tànger i s’hi imparteixen disciplines diverses com l’hosteleria, la construcció o el tèxtil. A més, hi ha un pacte amb empreses catalanes del nord del Marroc perquè donin feina als graduats. Ara per ara ho han fet 80 nois i noies, dels quals prop d’un 90% ha trobat feina.

Tot i així, el projecte no acaba aquí; “cal treballar amb les famílies”, ha explicat Imma Pérez. Sovint són les mateixes famílies les que motiven el jovent a fer el periple a la recerca de “El Dorado”.