JORDI SANTIAGO, responsable del manteniment del Catàleg d'Arbres d'Interès Local "Sóc Jordi Santiago responsable del manteniment del Catàleg d'Arbres d'Interès Local. Dins el districte de les Corts hi tenim diversos exemplars catalogats dins el Palau de Pedralbes. Un dels arbres més importants, que gairebé tindria la categoria de monumental, és el pinyer. Ja es trobava a la finca Güell el 1925, quan la finca es va cedir a la ciutat. Estimem que prové d'unes plantacions realitzades l'any 1893. Hi trobem un altra curiositat botànica, que és una sabina de Cartagena. També tenim el grup de cedres de l'Himàlaia, que tenen una mica més de 100 anys i que a hores d'ara és una de les arbredes més representatives de la ciutat. Com a emblemàtic popularment, hi ha el pi pinyer de la travessera de les Corts. És representatiu d'un altre moment de la ciutat, d'un moment més rural. Una altra joia botànica és la nolina beldigni, és una raresa botànica. No en tenim cap altra de documentada a la ciutat. Un dels aspectes més importants és intervenir el mínim possible, és a dir, intervenir-hi només quan és estrictament necessari".