En aquests casos de conflicte, un psicòleg o un treballador social podrà ajudar el metge a decidir si la menor pot avortar sense que ho sàpiguen els pares. La ministra de Sanitat, Trinidad Jiménez, ha assegurat que, com a norma general, les joves hauran d’anar a avortar acompanyades dels familiars o tutors. La Llei de l’avortament entrarà en vigor el 5 de juliol i dilluns de la setmana que ve es presentarà al Consell Interterritorial de Salut.