Una altra proposta és aconseguir un espai físic alternatiu que no exclogui la plaça. Per això els acampats podrien sol·licitar a l’Ajuntament un local cèntric que pugui ser autogestionat, o que associacions i col·lectius comparteixin el seu espai per poder celebrar-hi assemblees. Una altra opció és pagar un local amb diners provinents de donacions, i la darrera possibilitat ocupar un espai en desús.

Aquest debat es deu al desgast que han advertit que pateixen moltes persones que passen les nits a la plaça de Catalunya, i algunes proposen concentrar els esforços en les activitats de dia i l’elaboració de mesures tranformadores del sistema polític i econòmic.

També es plantejarà fer assemblees de manera més esporàdica i no pas cada dia. Per això es vol traspassar la trobada als dimarts, divendres i diumenges.

Acampada al Parc de la Ciutadella

El que sí s’ha decidit és acampar al Parc de la Ciutadella el 14 de juny, just el dia abans de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Des d’allà es vol impedir l’accés dels diputats al Parlament de Catalunya, i evitar que tirin endavant les retallades que es plantegen en la nova partida pressupostària per al 2012.