La possibilitat de fer un pas enrere en la normativa d'identificació dels agents policials no ha estat ben rebuda a entitats com Justícia i Pau. Consideren que aquesta mesura és una bona garantia contra possibles actuacions desproporcionades. EDUARD IBAÑEZ, director de Justícia i Pau de Barcelona "La no identificació és un retrocés en el control democràtic de la policia. El Consell d'Europa ja fa molts anys que en les seves recomanacions sobre l'actuació de la policia ja va dir, i continua dient, que tot policia ha de permetre la seva identificació professional." Des del sindicat majoritari de la policia catalana, han volgut treure importància a un debat que consideren que no afecta a la seva feina com a professionals. VALENTÍN ANADÓN, Sindicat Autònom de Policia "Penso que és un debat una mica aliè a la realitat policial. Nosaltres el que tenim molt clar és que com a policies sempre actuem dins del marge legal amb la qual cosa aquí no hi ha res a amagar, nosaltres com a policies continuarem actuant de la mateixa manera que fins ara." Consideren a més que en cas que un agent s'extralimiti ja hi ha mecanismes per identificar-lo. Però, des de jutges per la democràcia, creuen que la normativa no només és positiva per als ciutadans sinó que, a més, afavoreix la transparència i beneficia la imatge del cos. XAVIER GONZÁLEZ DE RIVERA, coordinador de Jutges per a la Democràcia a Catalunya "Qualsevol eina que ens pugui ajudar o que pugui ajudar a concretar la identificació de persones fa més fàcil que la imatge del cos quedi completament neta, perquè ara, el que s'aconsegueix treient les identificacions és que tot el cos es pugui tacar d'una actuació d'unes persones en concret." De moment la conselleria d'Interior ha evitat pronunciar-se. Ho farà el conseller, Felip Puig, en la compareixença que hi ha prevista dimecres vinent al Parlament.