JOSEP DALMAU, vicepresident AV Vila Olímpica "Som ara a la frontera entre el barri del Poblenou i de la Vila Olímpica. Aquí el señor Josep Gili va formar una fàbrica de farines, que es deia la farinera de Can Gili Nou. Aquesta farinera, amb el pas del temps, es va convertir en un gran magatzem de mercaderies. Fins l'any 2006, que es va convertir en el que és Can Gili Nou, una part en un hotel, una part en habitatges de lofts i l'altra part es va fer una casal de la Vila Olímpica, el casal Can Gili Nou de la Vila Olímpica. El casal, dintre del complex de Can Gili Nou, era la caseta del guarda, del vigilant, que tenia aquí la seva caseta. En el casal, s'hi ha conservat tota l'estructura que hi havia antigament. Se n'han mantingut parets, tant les finestres, els forjats, se n'ha mantingut l'estructura. Ara fa un any que s'ha obert i es va inaugurar el casal de la Vila Olímpica. Ara tenim ofertes per al trimestre que ve d'unes 50 activitats."