Barcelona és la primera ciutat del món a rebre la certificació Biosphere World Class Destination. Fins ara aquest reconeixement només existia per a parcs naturals, boscos i illes però no hi havia la categoria urbana. Aquesta distinció que atorga l'Institut de Tursime Responsable, entitat asociada a la Unesco, reconeix la gestió en aspectes com la protecció i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la ciutat així com l'equilibri entre visitants i residents. L'objectiu ara és continuar treballant per ser un model de referència. JOAN TORRELLA, director de Promoció Territorial i Turisme "El repte és mantenir-ho i a més a més el tenir aquesta acreditació ens portarà que cada any serem avaluats. Tenir la certificació vol dir que se'ns reconeix una feina feta però sobretot que se'ns posa per davant alguns reptes que haurem d'anar assolint de mica en mica." Algunes de les polítiques sostenibles que s'han valorat són l'aposta pel transport públic i l'estalvi energètic, que s'ha reduït en un 10%. En el marc de la trobada s'ha creat també un grup de ciutats format per San Francisco, Barcelona, Singapur, Brussel·les i Göteborg, unides per l'objectiu de potenciar el turisme sostenible en el medi urbà. Unes mesures que de ben segur, captaran més turistes. A Barcelona cada any vénen uns 25 milions de turistes, la meitat dels quals pernocten a la ciutat. L'impacte que el turisme deixa és d'uns 20 milions d'euros al dia.

El lliurament de la certificació, que atorga l’Institut de Turisme Responsable, una entitat associada a la UNESCO, s’ha fet durant la segona trobada anual del Consell Global de Turisme Sostenible. La distinció reconeix la feina feta i a la vegada implica que la ciutat serà avaluada anualment.

Compromís de promoure la sostenibilitat

Barcelona ha adquirit el compromís de promoure aquest turisme més enllà dels límits de la ciutat. En aquest sentit, haurà d’impulsar el debat internacional i la sensibilització, i facilitar la cooperació entre tots els actors implicats en el sector. La ciutat, a més, s’ha compromès a promoure l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques turístiques i a desenvolupar projectes de demostració que serveixin de referent. Tampoc no podran quedar enrere el desenvolupament de programes d’investigació, formació i educació, ni l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Per contribuir a promoure aquest tipus de turisme, Barcelona ha impulsat en la mateixa trobada la creació d’un grup de ciutats format per San Francisco, Singapur, Brussel·les i Göteborg. El seu objectiu serà desenvolupar el model turisme sostenible al medi urbà.