La feina o el risc de perdre-la es manté com la primera preocupació dels barcelonins des que va començar la crisi, tot i que disminueix el nombre d’enquestats pel Baròmetre semestral que el considera com el problema més important. En aquest sentit, el 24 % de la població barcelonina considera l’atur o les condicions de treball el problema més greu que té la ciutat, una xifra sensiblement per sota de la publicada en el baròmetre de l’any passat, que se situava en el 30,3 %. L’any 2013, el nombre de persones que parlaven de feina quan se’ls preguntava pel principal problema de la Barcelona va escalar fins al 33,8 %, la xifra més elevada dels darrers anys.

La segona preocupació més destacada, tot i que a molta distància de la primera, és la que està relacionada amb els aspectes polítics, un problema que augmenta exponencialment en els darrers anys. Un 7,3 % dels barcelonins creuen que la política és el problema més important que afronta la ciutat, enfront del 3,5 % que ho afirmaven fa tot just un any.

Una altra de les preocupacions destacades és la que té a veure amb la neteja de la ciutat. Aquest 2015, un 5,6 % dels barcelonins creuen que aquesta és la principal inquietud, la xifra més alta dels darrers cinc anys. Com a altres problemes se situen la gestió de la política municipal, els problemes econòmics i la circulació i el trànsit.

Un 80 % dels barcelonins creuen que les desigualtats a la ciutat són altes o molt altes

En relació amb la pregunta sobre les desigualtats que hi ha a Barcelona, prop d’un 80 % dels ciutadans consideren que són altes o molt altes. En aquest sentit, dels 800 enquestats per fer el baròmetre, el 37,3 % de la població consideren que els contrastos dins la ciutat són molt alts, mentre que un 42,4 % creuen que són alts. El 6 % dels ciutadans creuen que les desigualtats són baixes i el 2,9 %, molt baixes. Tot i això, en ser preguntats per si aquests contrastos són normals, el 50,1 % creu que sí, mentre que un 37,8 % no hi està del tot d’acord.