Un estudi de la Fundació Galatea posa de manifest que el malestar psicològic entre metges residents es dobla en només un any a la feina. Antoni Arteman, director de la clínica, ha explicat en una entrevista a Barcelona FM que un terç dels metges novells se senten deprimits, és a dir, el doble de la mitjana de la població general de la mateixa franja d’edat.

Les llargues guàrdies, la manca d’hores de son i la pressió per complir amb el deure són les causes del malestar psicològic entre metges residents. De fet, un terç dels metges novells se senten deprimits, així ho posa de manifest un estudi que ha realitzat la Fundació Galatea, que apunta com a possible causa la duresa de l’activitat professional d’aquests metges acabats de sortir de la facultat.

L’estudi també constata que el malestar mental d’aquests professionals es dobla en només un any a la feina i per mitigar els efectes psicològics adversos, el director de la Clínica Galatea, Antoni Arteman, ha explicat en una entrevista a Barcelona FM que cal millorar la formació en l’àmbit de les habilitats relacionals.

Arteman recorda però que aquesta problemàtica es produeix arreu del món. Explica també que a través dels casos que atenen dins el Programa d’ajut al metge malalt han detectat que per als residents que treballen en hospitals comarcals, a l’atenció primària o que són dones, és més fàcil demanar ajuda que no pas per als que estan a grans hospitals, on la competitivitat és més elevada.