centre emergències socials
Foto: Martí Petit

Els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona han estat reconeguts com els millors de l’estat, segons el rànquing elaborat per l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials (AEDiGSS). Barcelona ha obtingut una nota de 7,66, la més alta dels 37 municipis avaluats amb l’índex DEC-Local. Aquesta és la primera vegada que s’estudien els serveis socials a escala municipal, i Barcelona ha obtingut la màxima puntuació en 36 dels 51 indicadors analitzats. De fet, la ciutat té una inversió econòmica que duplica la mitjana dels ajuntaments analitzats.

L’Ajuntament ha rebut la màxima puntuació en dues de les tres dimensions que avalua aquest índex: l’esforç econòmic (10), i la cobertura (6,64). Entre els aspectes en què Barcelona encapçala el rànquing hi ha l’atenció a persones sense llar, o el programa d’atenció domiciliària (9,25). L’anàlisi, però, també ha detectat un dèficit de places residencials i de centres de dia, tant per a persones grans com per a persones amb discapacitat. La ciutat també ha de millorar la normativa municipal que estableix els drets i la transparència sobre l’avaluació de la gestió.