BOI RUIZ, conseller de Salut "Tots aquells elements reorganitzatius o aquells plantejaments que es puguin fer als nostres centres sanitaris que no s'ajustin a respectar aquests tres elements d'aquest triangle equilàter seran analitzats i reconduits. No estem fent res que pugui posar els ciutadans en cap perill que el seu sistema sanitari universal, gratuït i equitatiu no li resolgui els problemes com li venia resolent fins ara". LAIA BONET, PSC "El pla que avui el govern es treu del barret, en aquest sentit considerem que és fum, realment, no és res més que fum, és el fum generat per un incendi que ells mateixos han creat". ANNA SIMÓ, ERC "Es continua sense esmenar el principal error que està cometent aquest govern en l'àmbit sanitari i en l'àmbit educatiu, per començar, que és la falta de planificació". ENRIC MILLO, PP "Això és trepitjar el fil roig que se situa entre la vida i la mort de les persones i amb això no s'hi pot jugar. No hi haurà complicitat del PP amb una actuació pressupostària que passi per la retallada indiscriminada dels serveis essencials de la salut de les persones". ALBERT RIVERA, Ciutadans "Si volen portar un debat pressupostari, que el portin d'una vegada per totes al parlament i que deixin treballar els nostres metges i els nostres sanitaris."

Avui s’ha aprovat un acord de govern que garatirà la qualitat del sistema sanitari públic català. Garantirà la preservació de tres eixos: el primer, l’atenció primària, el segon les urgències, i el tercer l’atenció a les patologies greus o severes. Cap retallada no podrà posar en risc aquest triangle, diuen, irrenunciable, i per aconseguir-ho estan disposats a parlar i dialogar amb tots els agents implicats en el sector.