‘Anaven al col·legi, després trenta anys en el mercat laboral, dos anys de jubilació i queien morts’, diu Guy Standing. Per què treballem? Per guanyar-nos la vida o per perdre-la? Yann Moulier Boutang ens endinsa en la història del treball, de l’explotació i de la dominació disciplinària del capitalisme; Guy Standing aborda el precariat (concepte que ell mateix ha desenvolupat) i l’alienació laboral contemporània, i Judy Wajcman ens alerta sobre el risc de l’acceleració en el treball.