Aquesta setmana en Joan Francesc Ainaud ens mostra una instal·lació interactiva que plasma la fascinació per l’univers i l’anhel dels humans per explorar-lo. Es tracta de “L’univers infinit de cristall”, una obra creada originalment el 2015 pel col·lectiu artístic teamLab i que forma part de l’exposició immersiva “teamLab Planets”.

L’espectador no contempla l’obra des de fora o des de la distància, sinó que s’hi integra i en forma part gràcies a uns sensors que detecten el seu moviment i transformen els patrons de llum i color.

A més, l’obra incorpora la tecnologia i gràcies a una app els visitants poden seleccionar estrelles o astres que posteriorment es veuran reflectides en la instal·lació artística. Per tant, l’experiència de cada visitant és única i irrepetible perquè ve condicionada tant pel seu propi desplaçament i interacció com pels altres visitants amb què pugui coincidir.

En conclusió, tal com afirma Ainaud, és un univers artístic que ens meravella, que transmet la nostra fascinació pel cosmos i que, a la vegada, fa pensar en la nostra insignificància davant la seva immensitat inabastable.