Els cartells de neó, normalment, són un distintiu dels establiments nocturns on s’exerceix la prostitució. La Marta Ballesta ens ha portat un exemplar d’un rètol de club i ens parla de les lleis que regulen aquest tipus de locals.

A Catalunya, l’activitat de clubs i barres americanes està recollida al Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, que va ser aprovat per la Generalitat el 2010. Malauradament la indústria del sexe està cada vegada més centrada en pisos, i per tant, són més difícils de controlar. Pel que fa a la prostitució als carrers, està totalment prohibida en tot l’estat espanyol per la llei mordassa.

La Marta, ens ha explicat que els establiments on s’exerceix la prostitució solen disposar d’un espai de discoteca on hi ha noies que acompanyen els clients, però que alhora acostuma a estar vinculat amb una zona d’habitacions. I és que és habitual que una zona tingui llicència de discoteca i l’altra es doni d’alta com a hotel, tot i que a la pràctica sempre s’utilitza per realitzar serveis sexuals.