Autocar escolar

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha inspeccionat 51 vehicles de transport escolar per tal de garantir i millorar la seguretat en aquesta tipologia de vehicles. L’objectiu és corregir les infraccions de circulació i aconseguir que els vehicles de transport escolar compleixin la normativa legal vigent. La Unitat Central de Trànsit de la Guàrdia Urbana ha interposat 13 denúncies, més de la meitat per les condicions dels vehicles.

Els agents han posat especial atenció a controlar la documentació del conductor i del vehicle, també han supervisat les condicions de realització del servei de transport, per exemple, la realització de les parades amb les mesures de seguretat necessàries. A més, s’ha comprovat la presència d’acompanyants majors d’edat dins del vehicle i les condicions tècniques dels autocars, com ara l’estat dels pneumàtics o la utilització dels cinturons de seguretat en els casos i formes reglamentades.